Refine

No.32

High Mountain Li Shan

from £21.50

No.32

High Mountain Li Shan

from £21.50

No.58

Hojicha

from £7.00

No.58

Hojicha

from £7.00

No.40

Hon Yama Gyokuro

from £25.00

No.40

Hon Yama Gyokuro

from £25.00
Placeholder

No.21

Idulgashinna Green

from £6.00

No.21

Idulgashinna Green

from £6.00
Placeholder

No.16

Indian Chai

from £5.00

No.16

Indian Chai

from £5.00

No.33

Jasmine Dragon Pearls

from £6.00

No.33

Jasmine Dragon Pearls

from £6.00

No.5

Jasmine Green

from £4.00

No.5

Jasmine Green

from £4.00

No.45

Jasmine Silver Needle

from £10.00

No.45

Jasmine Silver Needle

from £10.00

No.44

Jin Xuan Milky Oolong

from £13.00

No.44

Jin Xuan Milky Oolong

from £13.00

No.70

Jungpana Estate

from £10.00

No.70

Jungpana Estate

from £10.00

No.53

Keemun Congou

from £15.00

No.53

Keemun Congou

from £15.00

No.52

Kukicha

from £9.50

No.52

Kukicha

from £9.50
Placeholder

No.20

Lapsang Souchong

from £6.00

No.20

Lapsang Souchong

from £6.00

No.9

Lemongrass & Ginger

from £3.50

No.9

Lemongrass & Ginger

from £3.50

No.42

Majestic Saffron

from £17.50

No.42

Majestic Saffron

from £17.50

No.35

Matcha Supreme

from £10.00

No.35

Matcha Supreme

from £10.00

No.71

Mokalbari Estate

from £8.00

No.71

Mokalbari Estate

from £8.00

No.3

Moroccan Mint

from £3.00

No.3

Moroccan Mint

from £3.00

No.26

Okayti Estate 2nd Flush

from £8.00

No.26

Okayti Estate 2nd Flush

from £8.00
Placeholder

No.50

Okayti Treasure Gold

from £26.00

No.50

Okayti Treasure Gold

from £26.00

No.11

Okayti Wonder 1st Flush

from £4.00

No.11

Okayti Wonder 1st Flush

from £4.00

No.80

Orange Valley 1st Flush

from £10.00

No.80

Orange Valley 1st Flush

from £10.00

No.68

Oriental Beauty

from £15.00

No.68

Oriental Beauty

from £15.00

No.37

Pai Mu Dan

from £6.00

No.37

Pai Mu Dan

from £6.00